مگی و اوضاع احوال ننه...

سلام...لبخند

چهارشنبه ننه رو بیمارستان بستری کردنناراحت. خونریزی خیلی شدید شده بود و بخاطر همین بخش ICU بستری شدافسوس. آبجی دومی میگه خدا رو شکر وضعیتش بهترهخنثی. ولی باید اونحا بمونهافسوس. امروز خواستم برم عیادتشفرشته. ولی چون آبجی دومی کلاس داره (آخه تو بیمارستان کار می‌کنه) نمی‌تونه منو ببره دیدن ننهدل شکسته...

دوشنبه نیکا و آبجی بزرگه برای یک هفته میان اهوازنیشخند. خوشحالمنیشخند...

دوستت دارم عزیز زندگیم...بغل

/ 3 نظر / 6 بازدید
بازیگوش

پس جنوبی هستی تو هم ؟؟؟[چشمک][بغل]

بازیگوش

الهی که خیره گلم و این مهمونای عزیزت هم حال و هوا تو عوض کنن[قلب]

سحر

خوب حتما تو بیمارستان بهتر میتونن ازش مراقبت کنن[قلب]