مگی هنوز زنده است...

سلام دوست جونیاااا..بغل

دلم برای همه تنگ شده بودنگران. هنوز عمل نکردمنیشخند. وقت عملم 29 بهمنهاسترس. استرس داره از پا در میارماسترس. برام دعا کنینفرشته. دوستتون دارمماچ..

با اینکه همه چیز تقریبا بینمون تموم شده ولی هنوز دوستت دارم...خیال باطلقلب

/ 3 نظر / 12 بازدید
عسل خانومی

ای بابا چه عجب مگی.. خوبی؟‌نگران نباش خوب میشی امیدوارم به خیر بگذره .. فکر کردم عروس شدی اینهمه وقت نبودی![لبخند]

بازیگوش

اوههههههه مگییییییییی خودتی عزیزممم؟[تعجب][بغل][بغل] عمل چی داری گلممم؟خوبییییی؟[ماچ] ایشالا خیره غصه نخووور[لبخند]