مگی و مختصر نوشت...

سلام...لبخند

دیروز رفتم آرایشگاه و موهامو مش و رنگ کردممژه. فردا عکسشو میذارم واستونچشمک...

این روزها خیلی خیلی کار دارمآخ. اگه دیر میام ببخشیدخجالت...

دوستت دارم همه زندگی من...بغل

/ 7 نظر / 6 بازدید
مامک

مبارک باشه عزیزم...ایشاا..بسلامتی[گل]

ترنجی

مبارک مبارک من که نشد برم آرایشگره گفت بزار برای بعد از عید ...فقط کوتاهشون کردم

فاطمه

مبارک باشه زودی بزار عکست روو

ترنج

نظرم نیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خانم ام

به سلامتی دختر جان مبارکت باشه