مگی و نیازمندیها....

توجه توجه:

به فرکانس جدید فارسی1 نیازمندیم...گریه

/ 6 نظر / 9 بازدید
رهگذر

سلام چرا اینقد برا فارسیوان بی طاقتی فردا برات میارم فرکانسشو اما تو هم دیگه کم لطفی نکن با من بدرفتاری نکن

فاطمه

اگر یافتی یه ندا به منم بده ممنون منم اگر پیدا کردم فرکانس رو بهت خبر میدم قربونت

یه نصاب که همین جوری اومد تو

11661 27500 روی عربست 11393 روس نیل ست الان سیگنال فول!

ستاره

سلام عزیزم وبلاگت خیلی نازه[لبخند] خوشحال میشم به من هم یه سری بزنی آن قدر با آتش دل ساختم تا سوختم بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم سوختم اما نه چون شمع طرب در بین جمع لاله ام کز داغ تنهایی به صحرا سوختم سوختم از آتش دل در میان موج اشک شوربختی بین که در آغوش دریا سوختم

باد مهربون

تک گل واشده ای گفت صبا را عشق است / بلبل آمد به میان گفت صدا را عشق است گل و بلبل بنشسته به کنار / سنبل آمد بی میان گفت وفا را عشق است .... =-=-=-=-=-=-=- باز آمدنم به خدمتت دیر نشد / اندیشه مکن دلم ز تو سیر نشد یک موی تو را به عالمی نفروشم / تو جان منی ، کسی ز جان سیر نشد