مگی و آخرین خبر...

سلام...

الان بهم خبر دادن تنفس ننه دچار مشکل شدهنگران و بردنش اتاق عمل تا گلوشو سوراخ کنناسترس تا بتونه به راحتی نفس بکشهگریه. خداایاااا داری چیکار می‌کنیگریه؟ بسه این همه عذابگریه، بسه دیگهگریه...

منم دارم می‌رم بیمارستانگریه. اگه تا مدتها نتونستم به روز کنم بدونین اتفاقی افتادهگریه.

دوستتون دارمگریه...

/ 2 نظر / 8 بازدید
بشیر

سلام . خدا کمک کنه . راضی باشیم به رضای خدا هر چه تقدیر است همانست که هست سرنوشت انسانها قبل از تولدشان مقدر میشه

فاطمه

آخییییی الهی ایشالله هر چی خیر پیش بیاد آخه این چه عذابیه من نمیدونم [نگران][ناراحت][گریه]