مگی و عقیقه...

سلام...خنثی

این چند روز حسابی سرگرم تدارک برای تهیه عقیقه ننه هستیمچشم. امشب هم برای انجام بقیه کارها (زمان خرید گوسفند و ...) می‌ریم خونه عموی باباخنثی. احتمالاً پنجشنبه عقیقه رو درست کنیمخوشمزه. آخه می‌گن باید قبل از چهلم انجام بشهنگران. اما چه فایده؟ ما که نمی‌تونیم بخوریمابرو!!! از اونطرف هم استرس دارم برای مراسم چهلماسترس، امیدوارم همه به خوبی تمام بشنفرشته...

گوشی موبایلم ویروس گرفته و احتمالا باید فرمت بشهآخ. عصر باید برم برای انجام اینکار، تمام آهنگهام و فایلهام داره از بین می‌رهگریه. دلم خیلی گرفته. آخه در مورد گوشیم  خیلی حساسمافسوس و وقتی یه اتفاق اینطوری براش می‌افته تا درست نشه داغون می‌شمکلافه...

خیلی خسته‌ام و خوابم میادخمیازهخواب. اصلاً حوصله ندارمابرو. دپرس شدم حسابیافسوس. دلم نیکا خواستخیال باطل. کاش اینجا بودیافسوس...

دوستت دارم...بغل

/ 4 نظر / 8 بازدید
پریسا ادیسه

همهچي خوب ميشه مگي جونم. . . غصه هيچي رو نخور كم كم زندگي به روال بر مي گرده و آرامش ميگيري

بازیگوش

وووووووی منم دو بار فرمت شده موبایلم خیلی نارجورهههههه[کلافه][نگران]اما اشکال نداره میریزی همه رو ایشالا باز تو رمش! چه زود گذشت...40 روز...[افسوس]

فرهاد

سلام فکر کنم موبایلت با ویروس یابی مشکلش حل شود! بخند دیگر باید از عزا بیرون بیایی