مگی و تکرار شوک سیزده...

سلام..استرس

فکر کن اول صبح تلفنت زنگ بخوره و همون شک سیزده بهت وارد بشهاسترس. هنوز تنم داره می‌لرزهاسترس. هنوز از استرس زانوهام داره میلرزهاسترس. از استرس و ترس هیچی از گلوم پایین نمیرهاسترس. خدایا چراااااگریهدل شکسته؟؟؟

دوستت دارم همه زندگی منبغل...

/ 9 نظر / 6 بازدید
بازیگوش

این شوکه چیههه اخههه عزیزم؟[نگران]

داداشي

سلام صبح بخير سال نو مبارك باد انشاءالله تعالي سال نود آغاز زندگي مشتركتون باشه كه تا نود سال نيز ادامه داشته باشه و نوه و نتيجه و نبيره را هم ببينيد [گل]

mani

چرا اينقدر عصبي و ناراحتي ، اتفاقي افتاده ؟

فاطمه

اااااا چی شده مگه ؟ چه شکی ؟؟/ راستی آدرس وب من عوض شده . اون قبلی رو پاک میکنی این رو بزنی مرسی بگو چی شده نگران شدیم

شازده خانوم

[گل]